O projekcie

Celem projektu „Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm”, stanowiącego rozwinięcie zakresu badań prowadzonych w ramach projektu „Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności„, jest podjęcie nowych zagadnień w badaniach nad Oświeceniem, skupiających się wokół dwóch kluczowych idei: wolności myśli i wolności sumienia. Zamierzamy wskazać na genezę tych idei w filozofii Oświecenia, poczynając od Spinozy, przez Locke’a, angielskich lewellerów, angielskich i niderlandzkich wolnomyślicieli, francuskich philosophes, a skończywszy na przedstawicielach oświeceniowego racjonalizmu niemieckiego, jak M. Mendelssohn czy I. Kant. Naszym celem jest ponadto ukazanie związków historycznych i pojęciowych między wspomnianymi ideami Oświecenia a ich współczesnymi odpowiednikami w odniesieniu do takich zagadnień jak: obecność religii w przestrzeni publicznej, sekularyzm, tolerancja, wolność wyrażania własnych poglądów (etycznych, politycznych, religijnych), zwłaszcza w społeczeństwie wielokulturowym, czy granice wolności słowa w społeczeństwie demokratycznym.

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska

Główni wykonawcy: dr Hasse Hämäläinen i dr Damian Barnat

Okres trwania projektu: 07.2015—01.2018

Źródła finansowania: projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki